สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 แผนที่
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สถานที่สำคัญ
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 การเลือกตั้ง 2556
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
 ประกาศรายงานผลติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2554  16-08-2555 151
 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  23-12-2554 150
 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม้ต้องสอบแข่งขันฯ  01-12-2554 141
 เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  11-11-2554 482
 ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2554  10-11-2554 149
 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน  08-11-2554 139
 ประกาศ เเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  07-11-2554 253
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อบรรจุแลเแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก  25-10-2554 148
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2555-2557  14-10-2554 154
 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปึ (พ.ศ. 2552-2554) ครั้งที่ 4  14-10-2554 171
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร. 08-8590-9727
Powered by MediaCreativeCenter