สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 แผนที่
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 สถานที่สำคัญ
 
 วิสัยทัศน์
 ยุทธศาสตร์
 การเลือกตั้ง 2556
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา
 ส่วนการศึกษาฯ
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เบี้ยยังชีพผู้พิการ
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
    ไฟฟ้า
    ถนน
    น้ำประปา
    บริการประชาชน
    แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
download adobe reader
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 76จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
หัวข้อ วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง  23-01-2555 202
 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายก ประจำปี 2554  30-12-2554 233
 ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายก ประจำปี 2554  16-08-2555 239
 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  27-12-2554 198
 ประกาศรายงานผลติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2554  16-08-2555 188
 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  23-12-2554 188
 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม้ต้องสอบแข่งขันฯ  01-12-2554 179
 เอกสารประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์  11-11-2554 574
 ประกาศ เรื่องงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2554  10-11-2554 188
 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน  08-11-2554 180
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โทร. 08-8590-9727
Powered by MediaCreativeCenter